همایش نگار

ساختار سازمانی همايش


دبیر همایش : دکتر محمدرضا خسروی

دبیر دانشجویی همایش : مهندس امید رحمان پور

کمیته ارتباط با صنعت :
محسن اسلامی فارسانی
مجتبی پیش بینی
مهندس ایرج پیرایش

کمیته انفورماتیک و تبلیغات : مسعود بهاور

کمیته روابط عمومی : میثاق مهاجر

کمیته ارتباط با دانشگاه : زهرا طاهریان

کمیته علمی : مهندس بایزید محمودی

کمیته اجرایی :
دبیر اجرایی : مهندس فرشید محمودی
مسئول اجرایی : جعفر خلیقی
رابط اجرایی : فرشاد ریاحی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )